freeforum.gr

δοκιμαστική λειτουργία - συμβουλές καλόδεχτες

Βενεζουέλα ίσον πείνα....;

User avatar
orestis_ts
Posts: 430
Joined: Fri Jun 27, 2014 11:11 am

Μεταβολή στον δείκτη πείνας από το 2016 στο 2017

Postby orestis_ts » Sat Nov 04, 2017 11:31 am

Οι αναταραχές στην Βενεζουέλα επιδείνωσαν ταχύτατα την πείνα στην περιοχή. Έτσι από την θέση 25 στον δείκτη και αξιολόγηση 7, κατρακύλησε στην θέση 53 και αξιολόγηση 13.
Και αυτό αναστρέφοντας της αναγνωρισμένα καλή πορεία στην προσπάθεια εξάλειψης της πείνας στην περιοχή της Λ. Αμερικής.

Οι εκτιμήσεις του δείκτη, έχουν αναπροσαρμοστεί, αλλά η εξέλιξη δεν παύει να είναι τραγική.
Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η πείνα στην Βουλγαρία το 2016 είχε αξιολόγηση 8,3 και θέση κάτω από την Βεν. στο 33.
μεταβολή-δείκτη-πείνας-στην-Βενεζουέλα.jpg
User avatar
orestis_ts
Posts: 430
Joined: Fri Jun 27, 2014 11:11 am

Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για την προώθηση της δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης, Alfred de Zayas του ΟΗΕ

Postby orestis_ts » Sat Mar 17, 2018 7:30 pm

Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για την προώθηση της δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης, Alfred de Zayas του ΟΗΕ, έχει μια διαφορετική εικόνα από το κυρίαρχο αφήγημα, για την κατάσταση στην Βενεζουέλα και τα αίτια των προβλημάτων.
Η σελίδα του έχει αρκετές αναφορές στην Βενεζουέλα.
https://dezayasalfred.wordpress.com/tag/venezuela/

Σημ. Κάπου αναρωτιέται γιατί δεν λέει κανείς τίποτα για τους αυτονομιστές κρατούμενους στην Ισπανία και το εκεί δημοψήφισμα. Μήπως δεν είναι πολιτικοί κρατούμενοι;

Και εδώ ένα σχετικό κείμενο του ίδιου.
https://dezayasalfred.wordpress.com/201 ... venezuela/
Regardless what interventionist politicians and the media pretend, the situation in Venezuela does not reach the level of a humanitarian crisis. True enough, there is scarcity of certain foods (https://venezuelanalysis.com/analysis/13478), medicines and personal hygiene items, there are delays in distribution, there are long lines for rationed foods, there is anguish, there is zozobra, there are institutional and constitutional irregularities (like in so many countries of our suffering world!) — but the situation is very far from a “humanitarian crisis” as we know from Gaza (Norman Finkelstein, Gaza, University of California Press), Yemen (https://www.c-span.org/video/?c4670011/ ... mine-yemen), Libya (https://reliefweb.int/report/libya/unic ... ember-2017), Syria (https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/syria), Iraq (https://reliefweb.int/report/iraq/mosul ... 017-enarku), Haiti (https://reliefweb.int/report/haiti/hait ... april-2017), Mali (https://reliefweb.int/report/mali/unice ... -june-2017), Central African Republic (http://www.unhcr.org/news/press/2018/1/ ... -2017.html), Sudan (https://www.unocha.org/story/south-suda ... roportions), Somalia (https://www.care.org/emergencies/somali ... ian-crisis), Myanmar (http://www.aljazeera.com/news/2018/02/r ... 17187.html). Ir is significant that when in 2017 Venezuela requested medical aid from the Global Fund, the plea was rejected because it “is still a high income country…and as such is not eligible.”
During my eight-day visit to Venezuela, I discussed this issue with experts from FAO (http://www.fao.org/3/a-br323e.pdf) and CEPAL (https://venezuelanalysis.com/news/12754). The 2017 FAO report lists humanitarian crisis in 29 countries. Venezuela is not among them. (http://www.fao.org/giews/country-analys ... stance/en/) Thanks to UNDP, we could convene a meeting with all UN agencies and other regional organizations operating in Venezuela with a view to coordinate advisory services and technical assistance, an initiative that bore fruit shortly thereafter (http://www.ve.undp.org/content/venezuel ... nales.html).

What are the causes of today’s economic crisis in Venezuela? The mainstream media would have us believe that it is attributable exclusively to the failure of the socialistic model … too many ideologues, too few technocrats, amateurs who do not know how to run the economy. Even if there is some truth to that, other factors weigh in, notably the fall of oil prices, Venezuela’s principal source of income. Seldom do we read in the media about the economic war being waged against Venezuela since 1998, the internationally-inspired coup in 2002, sabotage of the economy by monopolies and the private sector, hoarding of foods and medicines to be resold in the black market, an enormous level of contraband of subsidized foods and medicines into Colombia, Brazil and Aruba, and the effects of Obama and Trump sanctions, sanctions by Canada and the European Union, all of which have aggravated the suffering. To the extent that sanctions have directly and indirectly caused shortages in necessary medicines such as insulin and anti-malaria drugs, to the extent that sanctions have caused delays in distribution and thus contributed to many deaths – sanctions must be condemned as a crime against humanity. Already a 2000 report by the United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights condemned sanctions as a gross violation of human rights. And in the 1990’s two United Nations Assistant Secretary-Generals, Denis Halliday and Hans-Christoph von Sponeck resigned their “Humanitarian Coordinator” posts in Iraq in protest against sanctions which had caused more than a million deaths and which they qualified as a form of “genocide”.
...............
......
Countries that continue to wage economic war against Venezuela are estopped from screaming “humanitarian crisis”, because they themselves are part of the problem.
μετάφραση από μένα (χωρίς τις παραπομπές)

Ανεξάρτητα από το τι ισχυρίζονται οι παρεμβατικοί πολιτικοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κατάσταση στη Βενεζουέλα δεν φτάνει στο επίπεδο μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Αλήθεια, υπάρχει έλλειψη σε ορισμένων τρόφιμα, φάρμακα και αντικείμενα προσωπικής υγιεινής, υπάρχουν καθυστερήσεις στη διανομή, υπάρχουν μακριές ουρές για τα τρόφιμα, υπάρχει αγωνία, υπάρχει zozobra (?), υπάρχουν θεσμικές και συνταγματικές παρατυπίες (όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες του κόσμου που υποφέρουν!) - αλλά η κατάσταση είναι πολύ μακριά από μια 'ανθρωπιστική κρίση', όπως γνωρίζουμε από τη Γάζα, την Υεμένη, την Λυβίη, την Συρία, το Ιράκ, το Μάλι, την Κεντρική Αφρικανική δημοκρατία, την Σομαλία, την Μυαμάρ. Είναι αξιοσημείωτο ότι όταν το 2017 η Βενεζουέλα ζήτησε ιατρική βοήθεια από το Παγκόσμιο Ταμείο, απορρίφθηκε επειδή 'εξακολουθεί να είναι χώρα υψηλού εισοδήματος ... και ως εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμη'.

Κατά τη διάρκεια της επταήμερης επίσκεψής μου στη Βενεζουέλα, συζήτησα αυτό το ζήτημα με εμπειρογνώμονες του FAO και CEPAL. Η έκθεση του FAO του 2017 περιγράφει την ανθρωπιστική κρίση σε 29 χώρες. Η Βενεζουέλα δεν είναι μεταξύ τους. Χάρη στο UNDP, θα μπορούσαμε να συγκαλέσουμε συνάντηση με όλες τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλους περιφερειακούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα με σκοπό το συντονισμό της συμβουλευτικής υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας, μια πρωτοβουλία που στη συνέχεια έφερε σύντομα καρπούς.
-----------------
Ποιες είναι οι αιτίες της σημερινής οικονομικής κρίσης στη Βενεζουέλα; Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης μας δίνουν την εικόνα πως οφείλεται αποκλειστικά στην αποτυχία του σοσιαλιστικού μοντέλου ... πάρα πολλοί ιδεολόγοι, πολύ λίγοι τεχνοκράτες, ερασιτέχνες που δεν ξέρουν πώς να τρέξουν την οικονομία. Ακόμη και αν υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο, ιδίως η πτώση των τιμών του πετρελαίου, κύρια πηγή εισοδήματος της Βενεζουέλας. Σπάνια διαβάζουμε στα μέσα ενημέρωσης για τον οικονομικό πόλεμο που διεξάγεται ενάντια στη Βενεζουέλα από το 1998, για το διεφθαρμένο διεθνές πραξικόπημα το 2002, το σαμποτάζ της οικονομίας από τα μονοπώλια και τον ιδιωτικό τομέα, τη διατήρηση των τροφίμων και των φαρμάκων προς μεταπώληση στη μαύρη αγορά, για το τεράστιο λαθρεμπόριο, επιδοτούμενων τροφίμων και φαρμάκων στην Κολομβία, τη Βραζιλία και την Αρούμπα (σημ. εννοεί πως επιδοτούμενα προϊόντα άρα σε χαμηλού κόστους εξάγονται λαθραία από την Βενεζουέλα) και τις επιπτώσεις των κυρώσεων του Obama και του Trump, τις κυρώσεις από τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν επιδεινώσει τα προβλήματα. Στο μέτρο που οι κυρώσεις έχουν προκαλέσει άμεσα και έμμεσα έλλειψη αναγκαίων φαρμάκων, όπως είναι η ινσουλίνη και τα φάρμακα για την καταπολέμηση της ελονοσίας, στο βαθμό που οι κυρώσεις έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στη διανομή και συνεπώς έχουν συμβάλει σε πολλούς θανάτους - οι κυρώσεις πρέπει να καταδικαστούν ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ήδη, μια έκθεση του 2000 της Υποεπιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Προώθηση και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τις κυρώσεις ως σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στη δεκαετία του '90, δύο βοηθοί γενικοί γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών, Denis Halliday και Hans-Christoph von Sponeck παραιτήθηκαν από τις θέσεις του «Ανθρωπιστικού Συντονιστή» στο Ιράκ σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον των κυρώσεων που είχαν προκαλέσει πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτους και οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως ' γενοκτονία'.
.........................
-------------
Οι χώρες που συνεχίζουν να διεξάγουν οικονομικό πόλεμο εναντίον της Βενεζουέλας είναι γεμάτες από κραυγές 'ανθρωπιστικής κρίσης', επειδή οι ίδιες αποτελούν μέρος του προβλήματος.
Last edited by orestis_ts on Sat Mar 31, 2018 8:46 pm, edited 2 times in total.User avatar
orestis_ts
Posts: 430
Joined: Fri Jun 27, 2014 11:11 am

Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για την προώθηση της δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης, Alfred de Zayas του ΟΗΕ (2)

Postby orestis_ts » Sat Mar 31, 2018 8:45 pm

Συνέχεια από το προηγούμενο κείμενο και δική μου μετάφραση.
(Έχω παραλείψει αρκετά μεγάλο κομμάτι απο το κείμενό του, που μπορεί να το βρει κανείς στην παραπομπή https://dezayasalfred.wordpress.com/201 ... venezuela/
.................
Bottom line: Venezuela is a sovereign people with the right of self-determination stipulated in common article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights. Both Chavez and Maduro were democratically elected in elections monitored by international observers, including the Carter Center. If we are committed to democracy, we must respect their choice. After all, the Outcome document of the 2005 World Summit was clear in reaffirming that “democracy is a universal value based on the freely expressed will of people to determine their political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives.” The Summit Outcome Document also stressed that “democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing,” and pointed out that “while democracies share common features, there is no single model of democracy.”
ttp://www.un.org/en/development/desa/populati ... S_60_1.pdf para 135
Επίλογος: Η Βενεζουέλα έχει ένα κυρίαρχο λαό με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης που ορίζεται στο κοινό άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, και για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Τόσο ο Chavez και ο Maduro εκλέχθηκαν δημοκρατικά στις εκλογές που παρακολουθούνταν από διεθνείς παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Carter. Αν είμαστε αφοσιωμένοι στη δημοκρατία, πρέπει να σεβόμαστε την επιλογή τους. Εξάλλου, το έγγραφο 'Αποτέλεσμα' της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2005 ήταν σαφές, επιβεβαιώνοντας ότι «η δημοκρατία είναι μια καθολική αξία βασισμένη στην ελεύθερα εκφρασμένη βούληση των ανθρώπων να καθορίζουν τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά τους συστήματα και την πλήρη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της. «Η δημοκρατία, η ανάπτυξη και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αλληλο-εξαρτώνται και αλληλο-ενισχύονται» και τονίστηκε ότι «ενώ οι δημοκρατίες μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο δημοκρατίας».
The solution of the Venezuelan “crisis” lies in good faith negotiations between the government and the opposition, an end to the economic war, and the lifting of sanctions. In pursuance of the principle of international solidarity (http://www.refworld.org/pdfid/593ab06c4.pdf), UN agencies should provide advisory services and technical assistance to the Venezuelan government, and rich States should facilitate humanitarian assistance.The priority today must be to help the Venezuelan people while respecting the sovereignty of the Venezuela State. My report to the Human Rights Council proposes constructive solutions.
Η λύση της «κρίσης» της Βενεζουέλας έγκειται σε διαπραγματεύσεις "καλής πίστης" μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, στον τερματισμό του οικονομικού πολέμου και στην άρση των κυρώσεων. Σύμφωνα με την αρχή της διεθνούς αλληλεγγύης ( http://www.refworld.org/pdfid/593ab06c4.pdf ), οι υπηρεσίες του ΟΗΕ θα πρέπει να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας και τα πλούσια κράτη θα πρέπει να διευκολύνουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Σημερινή προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε τον λαό της Βενεζουέλας, σεβόμενοι την κυριαρχία του κράτους της Βενεζουέλας. Η έκθεσή μου προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτείνει εποικοδομητικές λύσεις.User avatar
nazi_st
Posts: 122
Joined: Tue Feb 11, 2014 4:56 pm

Βενεζουέλα. Δεκάδες άοπλοι διαδηλωτές νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από πυρά του στρατού.

Postby nazi_st » Wed Apr 11, 2018 4:18 pm

Ουπς!
Έκανα λάθος οι φόνοι των διαδηλωτών έγιναν στο δημοκρατικό Ισραήλ και όχι από το φασιστικό καθεστώς του Μαδούρο.
Άρα καλώς τους καθάρισαν κατά την φιλελεύθερη δύση.
Το Ισραήλ σκοτώνει Παλαιστίνιους και οι δυτικοί αδιαφορούν. Ο ανθρωπισμός τους είναι καθαρή υποκρισία
........
....
Αυτό δεν είναι μια άσκηση στον «ναι, αλλά τι έχετε να πείτε για…;», έχει να κάνει με το να εστιάσουμε την προσοχή μας στα καταφανή διπλά μέτρα και σταθμά και στην ηθική υποκρισία. Στην Παλαιστίνη, οι φιλελεύθεροι παρεμβατικοί που τυγχάνει να είναι «προοδευτικοί με εξαίρεση την Παλαιστίνη» δανείζονται από το επιχείρημα του Τραμπ όταν κυνικά κατηγορούν και τις «δύο πλευρές» για τη βία. Ισχυρίζονται ότι οι θάνατοι Παλαιστινίων είναι οι συνέπειες «συγκρούσεων» και «συμπλοκών». Παρ' όλα αυτά η πραγματικότητα είναι πως η μια πλευρά είναι ο κατακτητής και η άλλη ο κατακτημένος, η μια μεριά έχει ρουκέτες και τουφέκια ενώ η άλλη πέτρες και σφεντόνες, η μια πλευρά σκοτώνει και η άλλη πεθαίνει.

Δεν υπάρχει άλλο συμπέρασμα: Η συνεχιζόμενη και προφανής άρνηση των φιλελεύθερων παρεμβατιστών στη Δύση να πουν έστω και μια λέξη για την ανάγκη να προστατέψουμε κατειλημμένους Παλαιστίνιους από βία χορηγούμενη από το κράτος είναι μια υπενθύμιση του πόσο ηθικά χρεοκοπημένη και κυνικά υποκριτική είναι η όλη ιστορία με τον «φιλελεύθερο παρεμβατισμό».
palestine1523055627_1.jpg
https://www.thepressproject.gr/article/ ... -upokrisiaUser avatar
caprica_st
Posts: 167
Joined: Sat Feb 15, 2014 9:06 pm

Re: Βενεζουέλα. Δεκάδες άοπλοι διαδηλωτές νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από πυρά του στρατού.

Postby caprica_st » Fri Apr 13, 2018 10:31 am

Σωστή η ειρωνεία, αλλά μάλλον άσκοπη σε ένα ξεκομμένο νήμα. Όμως το ζητούμενο τελικά δεν είναι αν κάποιο είναι χειρότεροι από τον Μαδούρο, αλλά αν ο Μαδούρο είναι όντως κακός ή η κύρια ευθύνη βαρύνει την αντιπολίτευση και εξωτερικούς αντίπαλους.
Βέβαια το ότι τα μ.μ.ε. γενικά κάνουν την πάπια σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και κραυγαλέες όπως η συγκεκριμένη στην Γάζα, και προβάλουν άλλες, είναι πρόβλημα που αφορά την αξιοπιστία τους.User avatar
orestis_ts
Posts: 430
Joined: Fri Jun 27, 2014 11:11 am

Re: Βενεζουέλα ίσον πείνα....;

Postby orestis_ts » Sat May 26, 2018 9:29 am

Υπάρχει ένα κυρίαρχο αφήγημα για την Βενεζουέλα αλλά και για πολλές άλλες χώρες και περιπτώσεις. Για παράδειγμα για τους τεμπέληδες ή ανίκανους εργάτες Έλληνες, όσο και αν τα στοιχεία για το συγκεκριμένο αφήγημα, βρίσκονται κάπου στα όρια του γελοίου.

Έτσι μερικοί άνθρωποι που για δικούς τους λόγους, πιθανότατα εγωιστικούς, αποφάσισαν να ψάξουν λίγο το θέμα των πρακτικών που αντιμετωπίζει η δημοκρατική δύση μερικές άτακτες χώρες, όπως η Βενεζουέλα και η Κούβα, φτιάχνουν ένα ντοκυμαντέρ με δημοσιογραφική έρευνα. Το όνομα αυτού MAKE THE ECONOMY SCREAM, δανεισμένο από την αμερικάνικη οδηγία για την αντιμετώπιση του σοσιαλιστή Αλλιέντε όταν έγινε ορατός ο κίνδυνος να πάρει εξουσία.

Στην δημιουργία του ντοκιμαντέρ συμμετέχουν και Έλληνες, ενώ το κόστος του, καλούνται να καλύψουν κυρίως με μικρο-δωρεές από πολίτες, από όλο τον κόσμο.

Διαβάζοντας λίγα για την έρευνα, αναρωτήθηκα, όταν η βενζίνη στην Β. έχει ασήμαντο τίμημα, καθώς και ορισμένα επιδοτούμενα από το κράτος προϊόντα, συγκριτικά με το κόστος σε γειτονικές χώρες, τι θα όφειλε να κάνει κάθε ευσυνείδητος λαθρέμπορος. Τελικά τα "παραμύθια" για το λαθρεμπόριο που επιβαρύνουν την οικονομία της Β. και δημιουργούν σε ένα βαθμό ελλείψεις, κάπου είναι η αυτονόητη πρακτική όταν υπάρχουν ορατές οικονομικές ευκαιρίες.

http://maketheeconomyscream.com/%cf%83% ... %89%ce%bd/
https://info-war.gr/category/make-the-economy-scream/
Το χαρτί υγείας μιας χώρας, που απέχει 9.415 χιλιόμετρα, προκαλεί θυελλώδεις αντιδράσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι ένα κράτος στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης αποτελεί μέγιστη απειλή για την εθνική της ασφάλεια. Διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία ψεύδονται συγκρίνοντας την μεταναστευτική κρίση στη Βενεζουέλα με αυτή των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ.

Ένα ντοκιμαντέρ για την Βενεζουέλα δεν αφορά μόνο την Βενεζουέλα. Δεν αφορά πρωτίστως τη Βενεζουέλα. Ίσως και να μην αφορά καθόλου τη Βενεζουέλα.

Ένα ντοκιμαντέρ για τη Βενεζουέλα αποτελεί μια μελέτη στις σύγχρονες (και λιγότερο σύγχρονες) μορφές προπαγάνδας και ανατροπής καθεστώτων, από τη Λατινική Αμερική μέχρι την καρδιά της Ευρώπης. Είναι μια κλεφτή ματιά σε εκείνα τα τμήματα της ευρωπαϊκής αριστεράς, που συνήθισαν να ονομάζουν σοσιαλισμό τον κεϊνσιανισμό και ύστερα να προδίδουν ακόμη και αυτόν για χάρη του νεοφιλελευθερισμού. Είναι όμως και ένα ψυχογράφημα όσων τρέμουν κάθε οικονομικό μοντέλο που αμφισβητεί την οικονομική ορθοδοξία τους.

Είναι μια αφορμή για να μετρήσεις τη δημοκρατία στην Καταλονία των πολιτικών κρατουμένων και στη Γαλλία της διαρκούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Είναι μια ευκαιρία να σκεφτείς γιατί δεν υπάρχουν αρκετά φάρμακα στο Καράκας, αλλά και γιατί κάποιοι έχουν σάπια δόντια στο Λος Άντζελες.

Και όπως πάντα το πρόβλημα με ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ, που θέλει να κρίνει την κυρίαρχη αφήγηση, είναι ότι δεν πρόκειται να βρει ποτέ χρηματοδότηση εάν δεν στηριχθεί πρώτα και κύρια στους ίδιους τους θεατές του.

Ήδη τα πρώτα γυρίσματα μας έφεραν στο διαμέρισμα της συζύγου του σημαντικότερου πολιτικού κρατούμενου της Ισπανίας, αλλά και στην μίνι έπαυλη ενός «ενοχλητικού» εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ στη Γενεύη. Παρακολουθήσαμε τις δημοτικές εκλογές αλλά και ένα γαμήλιο πάρτι στο Καράκας και θα βρεθούμε και πάλι στη Βενεζουέλα για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου.

Κάθε βήμα αυτού του ταξιδιού είναι και μια αυτοτελής δημοσιογραφική αποστολή που μόνο εσείς μπορείτε να στηρίξετε.

Για άλλη μια φορά οι συμπαραγωγοί του ντοκιμαντέρ, που θα μας βοηθήσουν οικονομικά, θα λάβουν πρώτοι τους κωδικούς για να το παρακολουθήσουν δωρεάν. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του τελικού ντοκιμαντέρ θα εξαρτηθεί και από την ροή της χρηματοδότησης, στόχος μας όμως είναι να παραδώσουμε την τελική κόπια πριν από το τέλος του 2018.

Να θυμάστε όμως ότι σε αυτό το πρότζεκτ το ταξίδι έχει εξίσου μεγάλη σημασία…
ImageUser avatar
orestis_ts
Posts: 430
Joined: Fri Jun 27, 2014 11:11 am

Ο Μαδούρο κέδρισε τις εκλογές του 2018.

Postby orestis_ts » Wed May 30, 2018 10:51 am

Ο Μαδούρο μετά τις εκλογές του 2017, κέρδισε και τις εκλογές του 2018, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Βέβαια οι περισσότερες χώρες δεν αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα. Πιθανά έχουν δίκιο, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Το ότι ο ΟΗΕ και η Ε.Ε. δεν έστειλαν παρατηρητές στην εκλογική διαδικασία, μάλλον νομιμοποιείται σε ένα μεγάλο βαθμό την κριτική τους.
Το γεγονός όμως είναι ότι ο Μαδούρο φαίνεται να διατηρεί ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό κοινωνικής αποδοχής. Και για αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε με κάποια κριτική σκέψη τις φωνές που θέλουν να έχει χάσει την αποδοχή από τον λαό. Όσο για τους θανάτους στις διαδηλώσεις ξέρουμε πως δεν ήταν μόνο από μια πλευρά, ενώ σε πολύ λιγότερο χρόνο, πολύ ποιο κοντά μας χάσανε την ζωή τους καμιά 50αριά άνθρωποι και τραυματίστηκαν καμιά χιλιάδα από πυρά στρατιωτών, σε μια περιοχή με πολύ σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση από την Βενεζουέλα. Και σε αυτή την χώρα δεν έχει επιβάλει κυρώσεις η ε.ε. ούτε φυσικά η Αμερική, ενώ η Τσιπροκαμένη φιλελεύθερη κυβέρνηση της Ελλάδος καλοβλέπει οικονομικές συνεργασίες με δάφτη....

Πάνω στο θέμα των προεδρικών εκλογών βρίσκω μερικά άρθρα στην DW που νομίζω ότι το προσεγγίζουν χωρίς ακρότητες.
http://www.dw.com/el/%CE%B7-%CE%B2%CE%B ... a-43857757
Image
Το τεράστιο προεκλογικό πλακάτ με τον χαμογελαστό «Νίκο», όπως αποκαλούν χαϊδευτικά τον Μαδουρο οι οπαδοί του, ειναι το πρώτο που αντικρύζει κανείς στον δρόμο από το αεροδρομιο Σίμον Μπόλιβαρ προς το Καράκας. Και σε απόσταση αναπνοής αυτό του Χένρι Φαλκόν, του μόνου υποψηφίου της κατακερματισμένης αντιπολίτευσης που είναι σε θέση να απειλήσει σοβαρά τον Μαδούρο στις σημερινές προεδρικές εκλογές.
..........
Άρα ο ψόγος ότι ο Μαδουρο έχει αποκλείσει από τις σημερινές εκλογες τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ευσταθεί με την έννοια που του καταλογίζεται.
...........
Αντίθετα, από το 2015 (η αντιπολίτευση) μέχρι σήμερα αναλώθηκε σε στρατηγική φθοράς της εκτελεστικής εξουσίας, δεν τη σεβάστηκε και περιορίστηκε στο να «εκδιώξει» τον Μαδούρο, επίσης εκλεγμένο από τον λαό, από το αξίωμά του. Και αντί να εκμεταλλευτεί την ιστορική ευκαιρία των σημερινών εκλογών και να συστοιχισθεί πίσω από τον Χενρι Φάλκον, καλεί τους ψηφοφόρους να μποϊκοτάρουν την εκλογικη διαδικασία και να μείνουν στα σπίτια τους.
........
Και ο ξένος παράγων; Δηλώνει εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Οι ΗΠΑ επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις στη χώρα, χαρακτηρίζουν ανοιχτά τον Μαδοϋρο "απειλή" και κάνουν λογο ακόμη και για ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής, ενεργοποιώντας τα πατριωτικά αντανακλαστικά ψηφοφόρων στην αγκαλιά του Μαδούρο. Όσο για την ανίσχυρη ΕΕ, δεν έχει αποστείλει παρατηρητές, ωσάν να προδικάζει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι προϊόν καλπονοθείας. Έτσι, ο λαός της χώρας, απομονωμένος, οικονομικά εξουθενωμένος και κουρασμένος, καλείται να συμμετάσχει ή να απέχει από τις κάλπες. Προγνωστικά είναι δύσκολο να κάνει κανείς. Φαίνεται πάντως ότι η η διεθνής κοινότητα «συνωμότησε» για πιθανή διαιώνιση του σοσιαλιστικού μοντέλου της Βολιβαριανής Επανάστασης και μετά τις σημερινές εκλογές.

http://www.dw.com/el/%CF%80%CF%8D%CF%81 ... a-43864984
Image
Για την αντιπολίτευση πάντως, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, η όλη εκλογική διαδικασία ήταν εκ των προτέρων μια φάρσα. Πριν καν δε γίνει γνωστό το αποτέλεσμα, ο Χένρι Φάλκον, ο οποίος πίστεψε ότι θα εισπράξει σε ψήφους την τεράστια λαϊκή οργή για την οικονομική εξαθλίωση, δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα και πρότεινε να ξαναγίνουν εκλογές αργότερα μέσα στη χρόνια, αίτημα που υιοθέτησε και ο τρίτος εκ των υποψηφίων, ο ευαγγελικός πάστορας Χαβιέ Μπερτούτσι.

Ήδη χθες Κυριακή, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επιβολή νέων κυρώσεων στο πετρέλαιο. Οι πιέσεις του διεθνούς παράγοντα αναμένεται να ενταθούν, ενώ πιέσεις θα εκδηλωθούν και από την αντιπολίτευση που ήδη ανακοίνωσε κινητοποιήσεις. Δύσκολες μέρες προμηνύονται για τον Μαδούρο, αλλά κυρίως δύσκολες για τον λαό της χώρας του.
Image
http://www.dw.com/el/%CE%BF%CE%B9-%CE%B ... a-43874505
Σε αυτήν την προσπάθεια η ΕΕ, κατά τον Μάρκο Κυπριανού, πρέπει να απαγκιστρωθεί από την πολιτική των εξ αποστάσεως κυρώσεων και της εκ των προτέρων απονομιμοποίησης των εκλογών και να εμπλακεί πιο εποικοδομητικά στη διαδικασία.
...........
«Νομίζω ότι η ΕΕ είναι πιο αντικειμενική, έτσι όπως δεν είναι οι ΗΠΑ, οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται», τονίζει στην DW. «Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει να γίνουν κινήσεις από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Τώρα που πέρασαν οι εκλογές θα πρέπει να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, όχι μόνο από την ανθρωπιστική πλευρά και του δικαίου, αλλά θα είναι ένα σωστό πολιτικό μήνυμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης ο Μαδούρο θα πρέπει να συνεργαστεί επειγόντως με την ΕΕ πάνω στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας που χρειάζεται η χώρα. Θα πρέπει να παρακαμφθούν οι γραφειοκρατίες για να υλοποιηθεί το συντομότερο. Επίσης, θα πρέπει να αναζητήσει η Βενεζουέλα ένα διάλογο με την ΕΕ και η πρωτοβουλία να προέλθει από εκείνη, η μπάλα είναι στο δικό της τερέν. Θέλω να πιστεύω ότι και εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε ως Ευρωπαίοι.
........
«Υπήρξαν προβλήματα, παρατυπίες, πιστεύω όμως ότι ήταν περισσότερο στο γενικότερο περιβάλλον των εκλογών, και όχι στην καθεαυτού ψηφοφορία», υποστηρίζει ο Μάρκος Κυπριανού. « Το ηλεκτρονικό σύστημα, όπως φαίνεται, δούλεψε. Η επιρροή όμως των ψηφοφόρων με τρόπους που δεν θεωρούνται αποδεκτοί στη Δημοκρατία, όπως παροχή ανταλλαγμάτων για να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, φαίνεται πως υπήρξε όπως καταγγέλλει ο Χένρι Φαλκόν, ο αντίπαλος του Μαδούρο. Σύμφωνα με τη δική μου κρίση και με όσα προλάβαμε να δούμε, πιστεύω ότι το γενικότερο περιβάλλον επηρέασε τους ψηφοφόρους με τρόπο που δεν είναι σωστός χωρίς να γίνει επέμβαση στην ψήφο.
.......
Άρα, θεωρώ ότι το πρόβλημα Βενεζουέλα παραμένει, αυτή είναι η ανησυχία μου, γι' αυτό πιστεύω ότι η ΕΕ, παρά τις επιφυλάξεις που είχε και την απόχη που είχε προαναγγελθεί, θα έπρεπε να εισηγηθεί τους ελάχιστους εκλογικούς όρους και να είχε στείλει παρατηρητές».
Και αν κανείς ενδιαφέρεται, (κανονικά θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε) να δει την θέση της κυβέρνησης της Β. υπάρχει στην D.W. μια συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών της Βενεζουέλας Χόρχε Αρεάσα
http://www.dw.com/el/%CE%B7-%CE%B5%CE%B ... a-43971190
Last edited by orestis_ts on Thu May 31, 2018 11:08 am, edited 1 time in total.User avatar
orestis_ts
Posts: 430
Joined: Fri Jun 27, 2014 11:11 am

Σε τι οφείλεται η κρίση στην Β.

Postby orestis_ts » Wed May 30, 2018 11:58 am

Παρακολουθούμε εδώ και καιρό την εξέλιξη της κρίσης στην Β. Αν προσπαθήσουμε να σταθούμε λίγο μακρύτερα από την προπαγάνδα της δύσης και την ωραιοποίηση μερικών φίλων της κυβέρνησης του Μαδούρο, νομίζω πως θα καταλήξουμε πως για την κρίση δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η σημερινή κυβέρνηση της Β. Δεν είναι φυσικά και ανεύθυνη, αλλά δεν είναι "όλα τα στραβά καρβέλια απ' τη νύφη καμωμένα".
Ποιες αιτίες διακρίνω στην κρίση.

1. Ολλανδική ασθένεια. Η ολλανδική ασθένεια, ή η ασθένεια των φυσικών πόρων ή του πετρελαίου», είναι μια καταστρεπτική επίδραση στην οικονομία μιας χώρας, που εκδηλώνεται σαν αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης και της εξαγωγής των φυσικών πόρων. Το πρόβλημα συνίσταται στο ότι η παραγωγή αγαθών σε μια χώρα, γίνεται ασύμφορη συγκριτικά με το κόστος των εισαγόμενων. Η εκμετάλλευση φυσικών πόρων όπως το πετρέλαιο είναι ιδιαίτερα πιθανό να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι η ανάπτυξη και οι εξαγωγές της χώρας, περιορίζεται στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ενώ η πλειονότητα των καταναλωτικών αγαθών είναι εισαγόμενα. Το κυριότερο από τα προβλήματα μπορεί να εμφανίσει μια τέτοια οικονομία, είναι η πτώση των τιμών του εξαγόμενου φυσικού πόρου. Σε μια τέτοια περίπτωση, και ανάλογα με την εξάρτηση της οιικονομίας από τον φυσικό αυτό πόρο, η οικονομία καταρρέει.
Η περίπτωση της Β. είναι κλασική σε αυτό το φαινόμενο, και κατά την γνώμη μου το κύριο δομικό πρόβλημα της οικονομίας της χώρας. Με μια άλλη μορφή το ζήσαμε και το ζούμε στην Ελλάδα, όπου η είσοδος στο ευρώ και η κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές από την ε.ε. κατέστησαν τα καταναλωτικά εισαγόμενα αγαθά, ακόμα και τα υψηλής τεχνολογίας, πολύ φθηνά. Προφανώς η ασθένεια αυτή δεν βαράει σοσιαλιστικές χώρες κατά προτίμηση! Άλλωστε πρώτη φορά παρατηρήθηκε στην Ολλανδία που δεν φημίζεται για τον σοσιαλισμό της. Αντίθετα μια χώρα με πλήρως ελεγχόμενη οικονομία από το κράτος (που ΔΕΝ είναι η Βενεζουέλα), ενδεχομένως θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο καλύτερα, στρέφοντας εργατικό δυναμικό σε άλλους τομείς.

2. "Λαθρεμπόριο". Η κυβέρνηση έχει μια σειρά από προϊόντα βασικά για την επιβίωση, σε καθεστώς διατίμησης, προσφέροντάς τα σε πολύ χαμηλή τιμή (και την βενζίνη μεταξύ αυτών). Η διαφορά τιμής με τις παρακείμενες χώρες δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για εξαγωγή τους σε αυτές. Και είναι γνωστό ότι γίνεται. Η φημολογούμενη τεχνητή έλλειψη που αποδίδεται σε επιχειρηματίες της αντιπολίτευσης, κάλλιστα μπορεί να είναι απλά μια ευκαιρία για κερδοσκοπία. Δεν ξέρω αν τυπικά απαγορεύεται η πρακτική της εξαγωγής, αλλά η διαφορά τιμής αποτελεί ευκαιρία που πολλοί θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν. Η εξαγωγή των προϊόντων αυτών, κυρίως των τροφίμων, δεν νομίζω πως αμφιβάλει κανείς πως επιδεινώνει την κατάσταση της πείνας στην Βενεζουέλα.

3. Μποϊκοτάζ. Είναι γνωστό ότι καμιά χώρα στον κόσμο, με μόνη πιθανή εξαίρεση τις υπερδυνάμεις, δεν μπορεί να είναι αυτάρκης σε παραγόμενα προϊόντα. Αν λοιπόν κλείσουν οι δίαυλοι εμπορίου κάποιας χώρας με τον έξω κόσμο, η κρίση στην χώρα είναι αναπόφευκτη. Η Αμερική με την συμπαράσταση πολλών χωρών, και της ε.ε., έχει φροντίσει η Βενεζουέλα να αντιμετωπίζει προβλήματα στον εφοδιασμό της με άμεσο ή έμμεσο εμπάργκο. Το έμμεσο πραγματοποιείται είτε με εντολές προς επιχειρήσεις να μην συναλλάσσονται με την Β. είτε με δημιουργία δυσκολιών στην πώληση του πετρελαίου που είναι και το βασικό εξαγώγιμο προϊόν, άρα και η κύρια πηγή συναλλάγματος.

4. Η επιθετική δράση των φορέων της αντιπολίτευσης, που ενισχύεται ακόμα και χρηματικά από τις ΗΠΑ, έχει δημιουργεί κλίμα αναταραχών στην χώρα. Η κλιμάκωση ενδεχομένως να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κυβέρνηση, αλλά έχουμε αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι οι αντιπολίτευση δεν είναι αμέτοχη στην κλιμάκωση. Ο Μαδούρο μπορεί να είναι δικτάτορας και μπορεί να έχει σκελετούς στο ντουλάπι, όμως τα στοιχεία από παγκόσμιους οργανισμούς δείχνουν ότι η επιδείνωση της κατάστασης συνδέεται άμεσα με την αντιπολιτευτική πρακτική. Πριν ξεσπάσουν οι διαδηλώσεις, η κατάσταση μπορεί να μην ήταν ρόδινη, αλλά σαφώς ήταν καλύτερη από πολλές άλλες χώρες σε επίπεδο πείνας, και στις άλλες χώρες δεν είδαμε παραπλήσιες δράσεις από τους πολίτες. Ούτε είναι και μόνος δικτάτορας στην περιοχή ή στον κόσμο, (δεν ξέρω αν πραγματικά είναι, μια και μπορεί η πλειοψηφία του λαού να τον θέλει) όμως ακόμα και για τον Κιμ, που βρίσκεται σε μια χώρα με σοβαρότατα ανθρωπιστικά και επισιτιστικά προβλήματα, δεν ακούμε τόσα όσα για την Βενεζουέλα.

5. Ο Μαδούρο και η κυβέρνησή του, πιθανότατα είναι ανίκανοι μπροστά στις προκλήσεις και τα εγγενή προβλήματα της οικονομίας, όσο και την εξωτερική πίεση. Δεν διέγνωσαν τον κίνδυνο της στρεβλής ανάπτυξης με το πετρέλαιο και δεν φρόντισαν για μια ποιο ισορροπημένη παραγωγή. Ούτε κατάφεραν να δημιουργήσουν σχέσεις φιλίας ή έστω ανοχής με χώρες της διεθνούς κοινότητας. Το ότι όπως μας πληροφορούν τα μμε στην δύση, υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν ξέρω αν αποτελεί σημαντικό παράγοντα στα προβλήματα της οικονομίας και της επάρκειας αγαθών στην χώρα, όμως ακόμα και να μην είναι σημαντικός παράγοντας, είναι απαράδεκτο να υφίστανται στον βαθμό που όντως υφίστανται. Όμως δεν έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα δεινά της χώρας.
Return to “Κόσμος και πολιτική”

cron