freeforum.gr

δοκιμαστική λειτουργία - συμβουλές καλόδεχτες

race & tribe

User avatar
orestis_ts
Posts: 430
Joined: Fri Jun 27, 2014 11:11 am

race & tribe

Postby orestis_ts » Wed Aug 20, 2014 6:05 pm

Στο ανθρώπινο είδος η λέξη φυλή (race) χρησιμοποιείται καταχρηστικά, καθόσον τα φυλετικά χαρακτηριστικά στις ανθρώπινες ομάδες (όπως είναι τα έθνη) ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, έτσι για παράδειγμα, το χρώμα του δέρματος εμφανίζει μεγάλη έκταση διαβαθμίσεων εντός των εθνικών ομάδων, ενώ αν ξεχάσουμε τα σύνορα των κρατών, τα φυλετικά χαρακτηριστικά ακολουθούν μια πολύ ομαλή κατανομή σε σχέση με την γεωγραφική καταγωγή.
Αντίθετα σε ζωικά είδη οι ομάδες είναι επαρκώς διαχωρισμένες ώστε να έχει έννοια η έκφραση φυλή (race), για παράδειγμα η πολική αρκούδα και η γκρίζλι.
Επί πλέον σήμερα ο όρος φυλή (race) στην βιολογία αφορά υπο-είδη, δηλαδή ομάδες που εμφανίζουν σοβαρές γενετικές διαφορές, ώστε η αναπαραγωγή ανάμεσα τους να είναι οριακή, πχ. οι homo sapiences sapiences και οι Neanderthal, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούσαν δύο διαφορετικές φυλές.
Έτσι το να μιλάμε για λευκή και κίτρινη και μαύρη φυλή (race) είναι εκτός πραγματικότητας. Για αυτό και ένα άρθρο που πραγματεύεται το θέμα (με τα όποια προβλήματα τεκμηρίωσης) ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιεί ορθότερα τον όρο tribe. Αλλά δυστυχώς στην Ελληνική γλώσσα το trive μεταφράζεται φυλή, κάτι που δημιουργεί ατέλειωτα προβλήματα ακόμα και μεταξύ των καλοπροαίρετων και διαλακτικών ανθρώπων.....User avatar
sceptic_st
Posts: 219
Joined: Wed May 07, 2014 10:57 am

Υπάρχουν βιολογικές φυλές (race) στο ανθρώπινο είδος;

Postby sceptic_st » Fri Mar 23, 2018 1:55 pm

Κάπου διάβασα ένα κείμενο που προσπαθεί να στηρίξει την ύπαρξη των βιολογικών φυλών στο ανθρώπινο είδος. Δυστυχώς δεν το κράτησα, αλλά αν το ξαναβρώ θα βάλω μια παραπομπή.
Κατά την γνώμη μου το κείμενο ήταν λάθος και η πραγματικότητα είναι πολύ μακριά.

Η πολιτικά ορθή άποψη, είναι ότι δεν ορίζονται φυλές στο ανθρώπινο είδος. Όμως νομίζω ότι στην περίπτωση η πολιτική ορθότητα και η επιστημονική έρευνα συμφωνούν. Σχετικά μια έρευνα του Alan R. Templeton, γενετιστή και στατιστικολόγου στο Washington University στο St. Louis. Από την έρευνά του στην εξέλιξη του ανθρώπινο γονιδιώματος στο Y chromosome για τους άνδρες και στο mitochondrial DNA για τις γυναίκες έχει καταλήξει ότι αυτό του ονομάζουμε συχνά σαν φυλή (με την βιολογική έννοια - race) ενώ για άλλα είδη όπως οι χιμπατζήδες αποτελεί μια βιολογική οντότητα, για το είδος μας δεν έχει.

Biological Races in Humans

Abstract
Races may exist in humans in a cultural sense, but biological concepts of race are needed to access their reality in a non-species-specific manner and to see if cultural categories correspond to biological categories within humans. Modern biological concepts of race can be implemented objectively with molecular genetic data through hypothesis-testing. Genetic data sets are used to see if biological races exist in humans and in our closest evolutionary relative, the chimpanzee. Using the two most commonly used biological concepts of race, chimpanzees are indeed subdivided into races but humans are not. Adaptive traits, such as skin color, have frequently been used to define races in humans, but such adaptive traits reflect the underlying environmental factor to which they are adaptive and not overall genetic differentiation, and different adaptive traits define discordant groups. There are no objective criteria for choosing one adaptive trait over another to define race. As a consequence, adaptive traits do not define races in humans. Much of the recent scientific literature on human evolution portrays human populations as separate branches on an evolutionary tree. A tree-like structure among humans has been falsified whenever tested, so this practice is scientifically indefensible. It is also socially irresponsible as these pictorial representations of human evolution have more impact on the general public than nuanced phrases in the text of a scientific paper. Humans have much genetic diversity, but the vast majority of this diversity reflects individual uniqueness and not race.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3737365/

ImageUser avatar
sceptic_st
Posts: 219
Joined: Wed May 07, 2014 10:57 am

Υπάρχουν βιολογικές φυλές (race) στο ανθρώπινο είδος; (2)

Postby sceptic_st » Fri Mar 23, 2018 6:31 pm

Για να απαντήσει κανείς με σοβαρότητα στο θέμα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα πρώτα ένα βασικό ερώτημα.
Πως όμως ορίζεται η βιολογική φυλή - race στην βιολογία. Και αυτό γενικά για όλα τα είδη έμβιων όντων.
Η παρατήρηση γενικά βιολογικών διαφορών, θα οδηγούσε σε χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες φυλές εντός κάθε είδους (τελικά και κάθε άτομο εμφανίζει κάποιες γενετικές διαφορές από άλλα). Κάτι που δεν θα είχε κάποια επιστημονική χρησιμότητα.
.................
.........
A definition of “race” that is specific to one human culture at one point of time in its cultural history is inadequate for this purpose. Therefore, a universal, culture-free definition of race is required before the issue of the existence of races in humans (or any other species) can be addressed in a biological context.
............
...
Of all the words used to describe subdivisions or subtypes within a species, the one that has been explicitly defined to indicate major geographical “races” or subdivisions is “subspecies” (Futuyma, 1986, pg. 107–109; Mayr, 1982, pg. 289). Because of this well-established usage in the evolutionary literature, “race” and “subspecies” will be regarded as synonyms from a biological perspective. In this manner, human “race” can be placed into a broader evolutionary context that is no longer species-specific or culturally dependent.
The question of the existence of human “races” now becomes the question of the existence of human subspecies.
........
These two biological definitions of subspecies or “race” will be applied to humans and to our nearest evolutionary relative, the chimpanzee, in order to avoid an anthropocentric, culture-specific definition of race.
Άρα όταν μιλάμε για βιολογικές φυλές, πρακτικά αναφερόμαστε σε υποείδη. Μια ταξινομική βαθμίδα, ίσως όχι απόλυτα, αλλά αρκετά καλά καθορισμένη, ώστε να αποτελεί βιολογική βαθμίδα. Οπότε το ερώτημα είναι πως ορίζουμε στην βιολογία τα υποείδη.

Ο ένας τρόπος που καθορίζουμε τα υποείδη είναι το αν εμφανίζουν επαρκώς διαφοροποιημένα γενετικά χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι μετρήσιμη "ποσότητα" στην βιολογία. Έστω και αν για τον μη ειδικό και χωρίς μοριακή ανάλυση είναι αδύνατη η ποσοτικοποίηση αυτή.
One commonly used threshold is that two populations with sharp boundaries are considered to be different races if 25% or more of the genetic variability that they collectively share is found as between population differences.
................
Regardless of the specific measure, the degree of genetic differentiation can be quantified in an objective manner in any species. Hence, human races can indeed be studied with exactly the same criteria applied to non-human species. The main disadvantage of this definition is the arbitrariness of the threshold value of 25%, although it was chosen based on the observed amount of subdivision found within many species.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3737365/User avatar
sceptic_st
Posts: 219
Joined: Wed May 07, 2014 10:57 am

Υπάρχουν βιολογικές φυλές (race) στο ανθρώπινο είδος; (3)

Postby sceptic_st » Fri Mar 23, 2018 6:52 pm

Ο δεύτερος τρόπος που ορίζονται τα υποείδη, είναι ο διαχρονικός γενετικός διαχωρισμός. Και δεν μιλάμε για 5-10 γενεές, αλλά για διαφοροποιημένες εξελικτικές "γραμμές", που είναι ορατές στην μοριακή βιολογία, έστω και αν δεν έχουν οδηγήσει σε σημαντικές γενετικές διαφοροποιήσεις.

A second definition defines races as distinct evolutionary lineages within a species. An evolutionary lineage is a population of organisms characterized by a continuous line of descent such that the individuals in the population at any given time are connected by ancestor/descendent relationships.
..............
Hence, the biological species concept also allows multiple evolutionary lineages to exist within a species. The possibility of multiple evolutionary lineages within a species is commonly recognized in the area of conservation biology, and indeed the evolutionary lineage definition of race or subspecies has become the dominant definition in much of conservation and evolutionary biology, in large part because it is a natural historical population unit that emerges from modern phylogenetic theory and practice

Όμως αρκούν οι γενετικές διαφορές για να οριστούν βιολογικές φυλές - υποείδη;
Όχι. Είναι γενικά παραδεκτό ότι υπάρχει αρκετή γενετική ποικιλομορφία εντός του είδους μας, Εκτός όμως από την γενετική ποικιλομορφία, απαιτούνται και ξεκάθαρα όρια μεταξύ των ομάδων για να οριστούν υποείδη.
It is critical to note that genetic differentiation alone is insufficient to define a subspecies or race under either of these definitions of race. Both definitions require that genetic differentiation exists across sharp boundaries and not as gradual changes, with the boundaries reflecting the historical splits. These sharp boundaries are typically geographic, but not always. For example, even non-genetic behavioral differences, such as learned song dialects in birds or linguistic boundaries in humans, can serve as the basis for a sharp genetic boundary when these non-genetic traits are associated with evolutionary history. The fst definition in addition requires that the genetic differentiation across the geographical boundary exceeds a quantitative threshold, and the evolutionary lineage definition requires that the genetic differentiation fits a tree-like evolutionary structure. Hence, genetic differentiation is necessary but not sufficient to infer a race. Human populations certainly show genetic differences across geographical space, but this does not necessarily mean that races exist in humans.User avatar
sceptic_st
Posts: 219
Joined: Wed May 07, 2014 10:57 am

Human Races are Real: Race is a Valid Scientific Category (?)

Postby sceptic_st » Wed Mar 28, 2018 1:42 pm

Είχε πει ότι αναφέρθηκα στο θέμα της ύπαρξης βιολογικών φυλών (race) στο ανθρώπινο είδος με αφορμή ένα άρθρο που είδα κάπου. Αλλά δεν είχα κρατήσει παραπομπή. Μόλις τώρα βρήκα το άρθρο και βάζω παραπομπή για όποιον ενδιαφέρεται.

http://thealternativehypothesis.org/ind ... -category/

Από το κείμενο θα σταθώ αρχικά το πως ορίζει ο συγγραφέας τις βιολογικές φυλές - races.
In this post I am going to argue that human races exist, look at the most common arguments I hear in favor of race denialism, and explain why, ultimately, I think they are mistaken.

It is somewhat misleading to talk about whether or not races are “real”. A race of people is just a geographically defined set of populations which, in the past if not now, lived together and bred with each-other more than they bred with outsiders. Given this definition, it is obvious that races are real because it is obvious that people who descend from Africa, Europe, East Asia, etc, are real. A better question is whether or not it is useful to categorize people by race.
Μετάφραση από μένα.
Σε αυτή την ανάρτηση θέση πρόκειται να υποστηρίξω ότι υπάρχουν ανθρώπινες (βιολογικές) φυλές, εξετάζοντας τα πιο συνηθισμένα επιχειρήματα που ακούω υπέρ της φυλετικής άρνησης και θα εξηγήσω γιατί, τελικά, νομίζω ότι είναι λάθος.

Είναι κάπως παραπλανητικό να μιλάμε για το αν οι (βιολογικές) φυλές είναι 'πραγματικές' ή όχι. Μια (βιολογική) φυλή ανθρώπων είναι απλώς ένα γεωγραφικά καθορισμένο σύνολο πληθυσμών που, στο παρελθόν αν όχι τώρα, ζούσαν μαζί και συναναστρεφόντουσαν μεταξύ τους, περισσότερο από ό, τι συναναστρέφονταν με ξένους. Δεδομένου αυτού του ορισμού, είναι προφανές ότι οι (βιολογικές) φυλές είναι υπαρκτές, επειδή είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που προέρχονται από την Αφρική, την Ευρώπη, την Ανατολική Ασία κ.λπ. είναι υπαρκτοί. Μια καλύτερη ερώτηση είναι εάν είναι ή όχι χρήσιμο να ταξινομηθούν οι άνθρωποι σε (βιολογικές) φυλές.
Image

Η λανθασμένη προσέγγιση του κειμένου, ξεκινά ήδη από τον ορισμό της βιολογικές φυλής - race. Με τον ορισμό που δίνει κάθε χωριό είναι και μια φυλή. Ήδη στο κείμενο που παρέπεμψα πιο πριν ξεκαθαρίζεται ότι ο καθορισμός βιολογικών φυλών έχει νόημα μόνο αν περιγράφει οντότητες αξιόλογου αριθμού ατόμων με σαφή χαρακτηριστικά που τις διαχωρίζουν από το σύνολο.
Βέβαια ο συγγραφέας του κειμένου μάλλον έχει ένα θεματάκι με το θέμα που πραγματεύεται. Σχετικά με τον Ryan Faulk μπορείτε να δείτε στην σελίδα: https://rationalwiki.org/wiki/Ryan_Faulk#Race_realism
Return to “Βιολογία”

cron